Platformy antywibracyjne Pro Audio Bono (PAB) są specjalnymi podstawami pod urządzenia audio i wideo, izolującymi je od zewnętrznych wibracji, a więc osłabiającymi rezonanse związane z nakładaniem się tych wibracji na drgania własne urządzeń elektronicznych. Znakomite właściwości izolacyjne tych platform wynikają głównie ze sposobu zawieszenia półki, na której ustawia się sprzęt elektroniczny, ograniczającego jej kontakt z otoczeniem (zawieszenie na linkach zakotwiczonych w bolcach półki z jednej strony i napinaczach linek, z drugiej − wynalazek opatentowany w Urzędzie Patentowym RP – Patent NR 215 645). Na właściwości te wpływają także:

 • tworzywa, z których składają się półki i podstawy − sklejki drzewne pokryte fornirami naturalnymi lub okleinami zmodyfikowanymi, rzadziej fornirowany MDF oraz akryl (doświadczenia z innymi materiałami konstrukcyjnymi − płytami wiórowymi, drewnianymi i kamiennymi − nie przyniosły zadowalających rezultatów); w odróżnieniu od płyt wiórowych i drewna, sklejki drzewne − zbudowane z cienkich warstw forniru, których włókna są w warstwach przylegających skrzyżowane prostopadle − mają we wszystkich kierunkach takie same właściwości fizyczne, a zwłaszcza wytrzymałość i sprężystość (w szczególności ta ostatnia cecha jest istotna dla uzyskania bardzo dobrych właściwości antywibracyjnych audiofilskich platform i stolików); 
 • materiały, z których są zbudowane mechanizmy utrzymujące półkę w poziomym zawieszeniu nad podstawą (stopy metali kolorowych, aluminium i stal niemagnetyczna oraz włókna syntetyczne, filc i guma);
 • klucze (najczęściej gitarowe) umożliwiające szybkie wypoziomowanie półki na danej wysokości (uwaga: platforma dostarczona użytkownikowi ma półkę opuszczoną; trzeba ją więc podnieść i wypoziomować, aby swobodnie się wahała wraz ze stojącym na niej urządzeniem);
 • nóżki zamontowane pod spodem podstawy na osiach tulei; standardowo do platform zakładamy nóżki z litego metalu, akrylu lub lignofolu ale zamiast nich można zamontować stopki PAB na łożyskach tocznych.

Platformy antywibracyjne Pro Audio Bono (PAB) wpływają głównie na:

 • powiększenie i uporządkowanie sceny dźwiękowej;
 • „odrywanie się dźwięków od kolumn” i poprawę separacji kanałów;
 • poprawę neutralności przekazu;
 • poprawę wierności reprodukowanych dźwięków oraz zwiększenie naturalności barw i wrażenia trójwymiarowości obrazu;
 • znaczną poprawę reprodukcji niskich częstotliwości, mającą duży wpływ na czytelność całego przekazu;
 • uszlachetnienie zakresu średnio-wysokotonowego i zmniejszenie nerwowości charakterystycznej dla formatu CD − Audio 9/2010;
 • „powiększanie” dźwięku ze źródeł cyfrowych i upodabnianie go do dźwięku ze źródeł analogowych.