Instrukcja obsługi platform antywibracyjnych PAB z wiszącymi półkami

Obsługa stolików PAB z wiszącymi półkami

Platforma dostarczona do klienta jest gotowa do użycia, po:

 • wypoziomowaniu podstawy (w najnowszych modelach poprzez odpowiednie obracanie nóżkami i ponowne ich skontrowanie);
 • uniesieniu i wypoziomowaniu półki przy pomocy napinaczy linek zamontowanych na stałe na podstawie (półkę podnosimy, kręcąc napinaczami zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a opuszczamy, kręcąc nimi w kierunku przeciwnym).

Przed ustawieniem urządzenia elektronicznego na półce platformy zalecamy odkręcić (wyjąć) zatyczki tulei i sprawdzić, czy linki znajdują się na krążkach linowych (uwaga ta odnosi się do starszych modeli naszych platform; w wytwarzanych obecnie linka nie może spaść z krążka linowego). Po ustawieniu sprzętu może się jednak zdarzyć, że mimo wcześniejszego wypoziomowania półka platforma przechyla się lub osiada na podstawie (Twoje urządzenie może być bowiem cięższe z jednej strony lub cięższe od dopuszczalnej nośności danej platformy). Należy w związku z tym podciągnąć niektóre (lub wszystkie) linki, pamiętając o wcześniejszym uniesieniu urządzenia z odpowiedniej strony, w celu zmniejszenia tarcia naciąganej linki, zwłaszcza o krawędź otworu w sklejce podstawy, na której jej prowadnica zagina się pod kątem prostym (uwaga: jeśli urządzenie jest cięższe od maksymalnego udźwigu danej platformy, nie należy go na niej stawiać, gdyż mogą zerwać się linki lub uszkodzić mechanizmy ich napinania; najlepiej wówczas skontaktować się z nami). Po kilku godzinach użytkowania platformy linki rozciągną się pod ciężarem urządzenia i półka może osiąść na podstawie. Trzeba zatem podciągnąć wszystkie linki na tyle, by półka zaczęła się znowu kołysać (swobodne kołysanie się półki jest podstawowym warunkiem prawidłowego działania platformy). Zwykle ponowne podniesienie i poziomowanie półki jest ostatnie. Jednak przy bardzo ciężkich urządzeniach, o wadze zbliżonej do maksymalnej nośności platformy, może okazać się, że trzeba będzie te czynnosci powtórzyć.

Na jednej platformie nie powinno się stawiać dwóch urządzeń elektronicznych. Będzie to bowiem skutkowało nadmiernym jej obciążeniem oraz pogorszeniem właściwości antyrezonansowych (również w związku z przenikaniem się wibracji charakterystycznych dla każdego z tych urządzeń).

Przy odpowiedniej eksploatacji platformy PAB są urządzeniami długotrwałymi. Newralgicznym ich elementem są jednak linki, które mogą się zerwać (w związku z tym do każdej platformy dodajemy komplet linek oraz rurek PVC, które mogą się przetrzeć na kancie sklejki w otworze w podstawie). W celu wymiany zerwanej linki należy:

 • zdjąć urządzenie elektroniczne z półki platformy;
 • zabezpieczyć półkę i podstawę platformy przed ewentualnymi uszkodzeniami;
 • opuścić pozostałe linki na tyle, by półka osiadła na podstawie;
 • zdjąć część zerwanej linki z metalowego bolca półki;
 • odwrócić platformę do góry nogami i położyć na górnej płaszczyźnie półki;
 • wyjąć drugi koniec linki z tulei i z napinacza;
 • wprowadzić nową linkę przez rurkę PVC, przynajmniej na tyle, by po odwróceniu półki można było uchwycić jej koniec [(uwaga: nie należy odkręcać śruby mocującej, znajdującej się pod spodem platformy, gdyż spowoduje to „rozsypanie się” zespołu nośnego i utratę 5-letniej gwarancji, jaką dajemy na nasze wyroby];
 • przeciągnąć linkę przez otwór w bolcu napinacza, zawiązać na niej supeł i opalić zapalniczką w celu zapobieżenia się jego rozwiązaniu;
 • odwrócić platformę i postawić ją na nóżkach;
 • przeciągnąć linkę przez bloczek i owalny otwór w tulei, zrobić na jej końcu oczko z węzłem, zaciskające się pod obciążeniem, a następnie opalić jej drugi koniec;
 • założyć oczko linki na koniec bolca połki i zacisnąć;
 • podnieść półkę na odpowiednią wysokość i wypoziomować przy pomocy napinaczy;
 • ustawić urządzenie elektroniczne na półce platformy.

Wszystkie platformy antywibracyjne PAB, w których półki są zawieszone na linkach, działają na takiej samej zasadzie. Ich obsługa jest więc podobna. Pozornie tylko inne są platformy pod monitory oraz platformy reference. Pierwsze z nich są jedynie odwrócone i mają założoną dodatkową półkę, która zakrywa sterczące do góry mocowania tulei nośnych i daje możliwość ustawiania monitorów różnej wielkości, zaś drugie zawierają w sobie odwróconą platformę PAB basic AVP.

Jeśli nie chcecie Państwo samodzielnie naprawiać platformy, prosimy przesłać ją na adres naszej firmy. Naprawimy ją bezpłatnie, a Państwo poniesiecie jedynie koszty przesyłki w obie strony.

Stoliki dostarczone klientom są gotowe do użycia po:

 • wykręceniu kółek transportowych i wkręceniu stopek antywibracyjnych PAB;
 • wypoziomowaniu blatu poprzez odpowiednie obracanie nóżkami i ich kontrowanie;
 • podniesieniu i wypoziomowaniu półek ze sprzętem przy pomocy klucza PAB, wkładanego w otwory w blachach maskujacych, gdzie znajdują się zmodyfikowane końcówki napinaczy linek (kolejne linki napinamy równomiernie, obracając klucz po kilka razy, aby półka nie przechylała się nadmiernie; pamiętamy przy tym o potrzebie jej uniesienia ręką z tej strony, którą ustawiamy).

Po pewnym czasie może się jednak okazać, że mimo wcześniejszego wypoziomowania, półki przechylają się lub osiadają na swoich bolcach (Twoje urządzenie może być bowiem cięższe z jednej strony lub mieć ciężar zbliżony do maksymalnej nośności danej półki, czyli 42-56 kg). Należy w związku z tym podciągnąć odpowiednie linki, pamiętając o wcześniejszym uniesieniu półki z odpowiedniej strony w celu zmniejszenia tarcia naciąganej linki o krawędź otworu w sklejce poprzeczki, do której przymocowany jest napinacz linek (w obecnie produkowanych stolikach nie trzeba unosić półki, gdyż zastosowano w nich odpowiedni mechanizm transmisyjny, eliminujący kontakt linki z elementami nieruchomymi, a zatem znacznie ograniczający jej tarcie). Tak samo jak w platformach PAB, swobodne kołysanie się półek stolika jest podstawowym warunkiem ich prawidłowego działania antywibracyjnego.

Na jednej półce nie powinno się stawiać dwóch urządzeń elektronicznych. Może to bowiem skutkować nadmiernym jej obciążeniem oraz pogorszeniem właściwości antyrezonansowych (również w związku z przenikaniem się wibracji charakterystycznych dla każdego z tych urządzeń).

Masywny i duży blat stolika może służyć do ustawienia gramofonu lub bardzo ciężkich wzmacniaczy (końcówek mocy). Wytrzyma on bowiem nacisk do 160 kg, pod warunkiem założenia odpowiednich stopek antywibracyjnych PAB.

Przy odpowiedniej eksploatacji stoliki PAB są urządzeniami długotrwałymi. Newralgicznym ich elementem są jednak linki, które mogą się zerwać po dużym przeciążeniu półek (np. w wyniku gwałtownego opuszczenia na nie ustawianych urządzeń elektronicznych lub oparcia się o nie ręką), dlatego do każdego stolika dodajemy komplet linek oraz rurek PVC. Wymiana zerwanej linki jest prosta. W tym celu należy:

 • zdjąć urządzenia elektroniczne z półek i z blatu stolika;
 • opuścić półkę, w której zerwała się linka na tyle, by jej bolce osiadły na dnach frezów;
 • odkręcić aluminiową blachę zakrywającą mechanizmy w nodze (wykorzystujemy do tego jeden z załączonych kluczy);
 • zdjąć zerwaną linkę z bolca półki;
 • wyciągnąć drugą część linki z otworu w bolcu napinacza;
 • przeciągnąć nową linkę nad krążkiem linowym (uwaga: jeżeli nie uda się tego zrobić na wiszącym krążku, należy odkręcić dwie śruby, którymi przymocowano jego obudowę, a po przewleczeniu linki przymocować mechanizm krążka linowego ponownie);
 • zrobić na jednym końcu linki samozaciskające się oczko i założyć je na bolec półki (wcześniej przypalić koniec linki w celu zapobieżenia rozsupłaniu się węzła);
 • drugi koniec linki przeciągnąć przez rurkę PVC (jeśli ta rurka została uszkodzona – jest np. mocno zgnieciona lub pęknięta na końcu – należy ją również wymienić);
 • przeciągnąć linkę przez otwór w bolcu napinacza, zawiązać supeł przy jej końcu, a ten koniec także przypalić;
 • ustawić urządzenia elektroniczne na półkach stolika;
 • podnieść półki na odpowiednią wysokość i wypoziomować przy pomocy klucza PAB do napinaczy linek (uwaga: półki unoszą się, jeżeli klucz obracamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara);
 • używać stolika przez kilka godzin, po czym skorygować ustawienie półek (zwłaszcza tej, przy której wymieniono linkę);
 • przykręcić blachy maskujące.

W żadnym wypadku nie należy wykręcać bolców z półek stolika. Spowoduje to bowiem poszerzenie otworów, a zatem zwiększy drganie tych bolców po ponownym ich wkręceniu, skutkujące pogorszeniem się właściwości antywibracyjnych półek.