Oferta Pro Audio Bono® (PAB) obejmuje wszystkie produkty seryjne wyszczególnione i scharakteryzowane w zakładce produkty. Ponadto realizujemy indywidualne zamówienia, zarówno w odniesieniu do materiałów konstrukcyjnych, jak również rozmiarów i parametrów technicznych (nośności, rozstawu półek w stolikach) platform, stolików, standów i stopek antywibracyjnych oraz sposobu wykończenia powierzchni, kolorów itp. Osoby chcące zamówić urządzenia nietypowe proszone są zatem o kontakt telefoniczny lub mailowy z przedstawicielem handlowym naszej firmy, w celu uzgodnienia szczegółów zamówienia.

Meble i akcesoria antywibracyjne Pro Audio Bono (PAB) można kupić w naszej firmie. Ponadto są one dostępne w sprzedaży wysyłkowej. Można je zamówić w dowolny sposób, korzystając z kontaktów zamieszczonych w ostatniej zakładce naszej strony. Należy jednak pamiętać, że w sprzedaży wysyłkowej obowiązują obie strony określone rygory (zob. odpowiednie akty prawne, z których w szczególności wynika, że:

  • sprzedawca (Pro Audio Bono®) wysyła potencjalnemu nabywcy towar po zaksięgowaniu kaucji na jego koncie, stanowiącej równowartość tego towaru;
  • towar przesłany potencjalnemu nabywcy będzie nowy i będzie posiadał wszystkie swoje cechy użytkowe;
  • towar przesłany potencjalnemu nabywcy nie będzie miał wad ukrytych;
  • koszty przesyłki i ubezpieczenia towaru do potencjalnego nabywcy ponosi sprzedawca;
  • potencjalny nabywca ma 14 dni (licząc od momentu otrzymania przesyłki) na zapoznanie się z cechami użytkowymi towaru;
  • po 14 dniach od momentu otrzymania przesyłki potencjalny nabywca może odstąpić od zamiaru kupna zamówionego i sprawdzanego towaru bez podawania powodu; 
  • w celu odstąpienia od zamiaru kupna zamówionego produktu (odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży), potencjalny nabywca przesyła go na adres dostawcy na swój koszt, w pierwotnym stanie, czyli w takim, w jakim go otrzymał;
  • po komisyjnym stwierdzeniu, że zwrócony przez potencjalnego nabywcę towar posiada wszelkie cechy nowego produktu, sprzedawca zwraca potencjalnemu nabywcy otrzymaną kaucję na jego rachunek bankowy;
  • zwrot kaucji potencjalnemu nabywcy jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy kupna-sprzedaży, zawartej pomiędzy sprzedawcą i potencjalnym nabywcą.